Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Kancelarija u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
o
 
 

Kroz projekat 'Socijalna inkluzija Roma i Egipćana' angažovana 42 nezaposlena lica

 

 

Projekat Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje koji sprovodi Help – Hilfe zur Selbsthilfe u partnerstvu sa Glavnim gradom, u okviru operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013 IPA IV komponenta” je u proteklom periodu kroz komponentu obuka na radu angažovao 42 nezapolena lica, pripadnika romske i egipcanske populacije sa prostora Glavnog grada...

 
  Opširnije  
  Sportsko-umjetnički program povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma

U okviru EU projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa” Help – Hilfe zur Selbsthilfe je u partnerstvu sa Crvenim krstom Crne...

Opširnije
 
  Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije, sa područja grada Podgorice...

Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije, sa područja grada Podgorice zainteresovane za učešće u programu stručne obuke u okviru projekta  Socijalna...

Opširnije
  Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i...

Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja grada Podgorice...

Opširnije
 
  Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje
03. februara, 2017.godine, Help i  Ministarstvo finansija su potpisali ugovor kojim je otpočela primjena novog projekta „ Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz...
Opširnije
  Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za podgrantove u okviru projekta  'Promocija i...
Help - Hilfe zur Selbsthilfe objavljuje POZIV za podnošenje projekata organizacija civilnog društva Roma i Egipćana u Crnoj Gori koji treba da ojačaju ulogu civilnog društva...
Opširnije
 
  Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i...
Njemačka organizacija 'Help' u okviru projekta 'Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa', podržanog od strane Evropske unije posredstvom...
Opširnije
  Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije za učešće u  programu stručne obuke...
Njemačka organizacija 'Help' u okviru projekta 'Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa' podržanog od strane Evropske unije posredstvom...
Opširnije
   
Arhiva novosti 2014 ::: Arhiva novosti 2015 ::: Arhiva novosti 2016
 
 
Račun za donacije
Konto 2 4000 3000
Commerzbank Köln
(BLZ 370 800 40)
  DZI Siegel  
SWIFT-BIC: DRES DE FF 370
IBAN: DE4737080040024000300
  KONKURS I: Saradnika-e za socijalnu  inkluziju Roma i Egipćana u oblasti socijalne zaštite u opštinama Berane, Nikšić i Podgorica (3 saradnika-e)  
   
  KONKURS II: Saradnika-e u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja u opštinama Berane, Nikšić i Podgorica (3 saradnika-e)  
   
  Javni poziv u okviru projekta 'Pružanje trajnih stambenih rješenja za romske porodice u Nikšiću'  
   
   
Pronađite nas na Facebook-u
 
 
   
Help je član saveza:
   
 
 
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2017 Help - Kancelarija u Crnoj Gori