Help - Hilfe zur Selbsthilfe

 

u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
o
 
 

Promocija i zaštita ljudskih prava Roma-kinja, Egipćana-ki i ostalih ranjivih grupa

 

 

Dana 20. 12, 2016.godine, Help-Hilfe zur Selbsthilfe i Delegacija Evropske unije su potpisali ugovor kojim je otpocela primjena novog projekta 'Promocija i zastitia ljudskih prava kod Roma/kinja, Egipcana/ki i ostalih ranjivih grupa'...

 
  Opširnije  
  Otvoreno novo dječije igralište
Novo dječije igralište je otvoreno i pušteno u upotrebu u srijedu, 21. 12, 2016.godine u 11h, u ulici Isidore Sekulić u naselju Konik. Igralište je nastalo zajedničkom akcijom...
Opširnije
 
  Konferencija povodom završetka projekta 'Jačanje uloge civilnog društva među RE populacijom'...
U srijedu 14.10, 2016. godine, Help-Hilfe zur Selbsthilfe kancelarija je organizovala konferenciju povodom završetka projekta 'Jačanje uloge civilnog društva među RE...
Opširnije
  Početak novog projekta 'Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na...
Projekat koji finansira Evropska unija “Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region” počeo je  1. novembra 2016. godine i trajaće...
Opširnije
 
  Završna konferencija i promocija kataloga projekta: Plaćeno stažiranje kao podrška zapošljavanju...
Od januara 2016. godine, Help - Hilfe zur Selbsthilfe kancelarija u Podgorici, sprovodi projekat 'Plaćeno stažiranje kao podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom'...
Opširnije
  Olakšavanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite za RE populaciju
Olakšavanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite za RE populaciju je projekat koji sprovodi kancelarija Help u opštinama Berane i u Nikšić od marta 2016. godine i kojim...
Opširnije
 
  Aktivnosti u zajednici: Dvodnevna radionica na temu „Jednakost i razlicitost zajednica u naselju...
Help kancelarija u Podgorici je u saradnji sa RAE savjetom kampa, Udruženjem žena Konika,  Mjesnom zajednicom Konik i uz podršku lokalnog  fudbalskog kluba Ribnica...
Opširnije
  12 lica sa invaliditetom učestvuje u programu plaćenog stažiranja u opštinama Nikšić...
Help kancelarija u Podgorici je u prvom dijelu projekta 'Plaćeno stažiranje kao podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom omogucila prostor za zaposlenje 12 lica...
Opširnije
   
 
 
Račun za donacije
Konto 2 4000 3000
Commerzbank Köln
(BLZ 370 800 40)
  DZI Siegel  
SWIFT-BIC: DRES DE FF 370
IBAN: DE4737080040024000300
   
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2017 Help - u Crnoj Gori