Help - Hilfe zur Selbsthilfe

 

u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
o
 
 

Produžen program stažiranja / obuke na radu  do kraja januara 2018.

 

 

U okviru projekta "Socijalna inkluzija Roma i Egipćama kroz zapošljavanje" 32 stažista je nastavilo program obuke na radu / stažiranja kod 12 poslodavaca do kraja januara 2018. godine, čime im je omogućeno da dodatnih dva i po mjeseca  steknu vještine, znanja i iskustva u preduzeću / organizaciji...

 
  Opširnije  
  Obavještenje o info sesiji u okviru drugog javnog poziva za dodjelu pod-grantova RE organizacijama

Obavještavamo Vas da će u  petak, 22. decembra  sa početkom u 10:00 h,u prostorijama EU Info centra  (ul. 19. decembra br.  8, Podgorica), njemačka organizacija...

Opširnije
 
  Završen projekat 'Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region'

Cilj podfinansiranja projekata je osnaživanje romskih i egipćanskih organizacija civilnog društva kako bi se intezivnije uključile u borbu protiv diskriminacije i...

Opširnije
  Završen projekat 'Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region'

Dana  31.oktobra 2017. u Regionalnom biznis centru Berane održana je pres konferencija kojom je  zvanično završen projekat ‘’Obuka na radu i mentoring za žene i mlade...

Opširnije
 
  Predstavljeni rezultati istraživanja 'Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i...

Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM je danas u EU Info centru predstavio rezultate istraživanja "Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke"...

Opširnije
  Informativne sesije za RE lica koji su na obuci na radu od maja 2017.

U okviru programa obuke na radu, sprovedene su tri informativne radionice za RE lica koja obavljaju obuku kod 13 poslodavaca (Čistoća doo; Deponija doo...

Opširnije
 
  Antidiskriminacioni treninzi za poslodavce u okviru projekta “Socijalna inkluzija Roma i...

Tokom trajanja programa obuke na radu, projektni tim Help-a je organizovao antidiskriminacione treninge za poslodavce i zaposlene iz kompanije ili organizacija...

Opširnije
  Kroz projekat 'Socijalna inkluzija Roma i Egipćana' angažovana 42 nezaposlena lica

Projekat Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje koji sprovodi Help – Hilfe zur Selbsthilfe u partnerstvu sa Glavnim gradom, u okviru...

Opširnije
 
  Sportsko-umjetnički program povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma

U okviru EU projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa” Help – Hilfe zur Selbsthilfe je u partnerstvu sa Crvenim krstom Crne...

Opširnije
  Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije, sa područja grada Podgorice...

Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije, sa područja grada Podgorice zainteresovane za učešće u programu stručne obuke u okviru projekta  Socijalna...

Opširnije
 
  Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i...

Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja grada Podgorice...

Opširnije
  Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje
03. februara, 2017.godine, Help i  Ministarstvo finansija su potpisali ugovor kojim je otpočela primjena novog projekta „ Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz...
Opširnije
 
  Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za podgrantove u okviru projekta  'Promocija i...
Help - Hilfe zur Selbsthilfe objavljuje POZIV za podnošenje projekata organizacija civilnog društva Roma i Egipćana u Crnoj Gori koji treba da ojačaju ulogu civilnog društva...
Opširnije
  Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i...
Njemačka organizacija 'Help' u okviru projekta 'Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa', podržanog od strane Evropske unije posredstvom...
Opširnije
 
  Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije za učešće u  programu stručne obuke...
Njemačka organizacija 'Help' u okviru projekta 'Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa' podržanog od strane Evropske unije posredstvom...
Opširnije
 
 
Račun za donacije
Konto 2 4000 3000
Commerzbank Köln
(BLZ 370 800 40)
  DZI Siegel  
SWIFT-BIC: DRES DE FF 370
IBAN: DE4737080040024000300
 

Njemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe upućuje:

Javni poziv romskim i egipćanskim organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata za podfinansiranje u okviru projekta 'Promocija i zaštita ljudskih prava Roma-kinja, Egipćana-ki i ostalih ranjivih grupa', finansiranog od strane Evropske unije
Opširnije
 
   
Pronađite nas na Facebook-u
 
 
   
Help je član saveza:
   
 
 
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2017 Help - u Crnoj Gori