Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Kancelarija u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
   
Trenutna strana:   Naslovna Projekti    
   
  Projekti
 
Projekti
Trenutni projekti

 

Projekat:
Mon-
Realizacija/Budzet:
...
Donator:
...

opširnije o projektu

Realizovani projekti
Projekat:
Mon-123
Realizacija/Budzet:
...
Donator:
...

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-122 Plaćeno staziranje kao podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom
Realizacija/Budzet:
Januar 2016– Novembar 2016 ::: 50, 000 EUR
Donator:
Zavod za zapošljavanje Crne Gore 

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-110 Povećanje zapošljivosti Romkinja u Podgorici
Realizacija/Budzet:
Oktobar 2014 – Decembar 2014. :: 8.345 EUR
Donator:
Njemačko Ministastvo inostranih poslova

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-109 Renoviranje Osnovne škole “Mihailo Žugić”  u selu Borovica, Opština Pljevlja
Realizacija/Budzet:
Oktobar 2014 – Decembar 2014 :: 19.115 EUR
Donator:
Njemačko Ministastvo inostranih poslova

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-108 Povećanje zapošljivosti Romkinja i drugih ugroženih žena u Herceg Novom
Realizacija/Budzet:
Oktobar 2014 – Decembar 2014. :: 12.000 EUR
Donator:
Njemačko Ministastvo inostranih poslova

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-107 Obezbjeđivanje trajnih rješenja za stanovanje za romske porodice u Nikšiću
Realizacija/Budzet:
Septembar 2014 – Decembar 2014. :: 94.075 EUR
Donator:
Njemačko Ministastvo inostranih poslova, UNHCR, Opština Nikšić

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-105 Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza
Realizacija/Budzet:
Septembar 2013 – Maj 2016. :: 1.228.219 EUR
Donator:
Evropska unija, Vlada Crne Gore, REF, UNHCR, DRC

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-102 Stambena, psiho-socijalna i medicinska pomoć najugroženijim izbjeglicama u Crnoj Gori
Realizacija/Budzet:
Januar 2014– Decembar 2014 :: 329.330 EUR
Donator:
UNHCR

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-98 Jačanje predstavljanja i integracije Roma, Aškalija i Egpćana (RAE)
Realizacija/Budzet:
Novembar 2013 – Maj 2015. :: 163.790 EUR
Donator:
Evropska unija

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-96 Stambena, psiho socijalna i medicinska podrška najugroženijim izbjeglicama u Crnoj Gori
Realizacija/Budzet:
Januar 2013 - Decembar 2013. :: 422.127  EUR
Donator:
UNHCR

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-88 Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik
Realizacija/Budzet:
Novembar 2012 – Maj 2014. :: 1.475.142 EUR
Donator:
Evropska unija, Vlada Crne Gore, REF, UNHCR, DRC

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-86 Pomoc u hrani, higijeni i drvima za ogrijev nevremenom pogođenim ugroženim domacinstvima na sjeveru Crne Gore
Realizacija/Budzet:
Februar - Mart 2012. :: 50.000 EUR
Donator:
Njemacka Ambasada u Podgorici

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-85 Renoviranje fiskulturne sale OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin' u Podgorici
Realizacija/Budzet:
Februar 2012. :: 7.000 EUR
Donator:
Njemačka Ambasada u Podgorici

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-80 Pomoć ugroženim domaćinstvima pogođenim poplavama u Plavu i Beranama
Realizacija/Budzet:
April - Decembar 2011. :: 100.000 EUR
Donator:
Caritas Luxemburg

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-78 Izgradnja 10 montažnih kuća za izbjeglice u opštini Herceg Novi
Realizacija/Budzet:
April - Decembar 2011. :: 222.000 EUR
Donator:
Njemačko ministarstvo inostranih poslova

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-76 Stambena, psihosocijalna i medicinska podrška najugroženijim izbjeglicama u Crnoj Gori
Realizacija/Budzet:
Januar 2011 – Decembar 2011. :: 735.725 EUR
Donator:
UNHCR

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-75 Pomoc u dodjeli drva za ogrijev porodicama ugroženim od poplava u opštinama Plav i Berane
Realizacija/Budzet:
Decembar 2010 – Februar 2011. :: 24.960 EUR
Donator:
Caritas Luxembourg

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-74 Pomoć u saniranju štete nastale od poplava na sjeveru Crne Gore
Realizacija/Budzet:
Decembar 2010 – Februar 2011. : 11.300 EUR
Donator:
Njemačka Ambasada u Podgorici

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-71 Izgradnja dječijeg igrališta na Koniku, Vrela Ribnička, Podgorica
Realizacija/Budzet:
Oktobar – Novembar 2010. :: 25.000 USD
Donator:
Ambasada SAD u Podgorici

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-70 Poboljšanje uslova stanovanja RAE populacije u Opštini Berane
Realizacija/Budzet:
Jul - Novembar 2010. :: 12.500 EUR
Donator:
Njemačka Ambasada u Podgorici

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-68 Self-help izgradnja objekata za izbjeglice, pomoć u saniranju štetenastale od poplava na sjeveru Crne Gore
Realizacija/Budzet:
Januar – Decembar 2010. :: 652.656 EUR
Donator:
UNHCR

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-64
Realizacija/Budzet:
15.02.2009 - 14.02.2011; € 1.570.268
Donator:
European Union

opširnije o projektu

Projekat:
MON-63 Izgradnja 15 montaznih kuca za izbjeglice u Baru
Realizacija/Budzet:
15.04.2009 to 15.02.20010; € 336,385
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Njemacke preko Pakta Stabilnosti za Jugoistocnu Evropu

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-61 Doprinos lokalnoj integraciji izbjeglica kroz izgradnju smjestaja
Realizacija/Budzet:
01.01.2009 to 31.12.2009; € 112,800
Donator:
UNHCR

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-59 Smanjenje siromastva kroz aktivnosti samozaposljavanja
Realizacija/Budzet:
01.01.2009 to 31.12.2010 € 240.000
Donator:
Caritas Luksemburg

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-56 Doprinos stambenoj izgradnji u cilju lokalne integracije izbjeglih/raseljenih lica u Crnoj Gori
Realizacija/Budzet:
01.01.2008-31.12.2008., € 168.345
Donator:
Visoki Komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih Nacija (UNHCR)

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-55 Socijalno stanovanje u Beranama
Realizacija/Budzet:
15.01.2008.- 15.02.2009; € 25.000
Donator:
Opstina Kolasin preko kredita dobijenog od strane Dutch International Guarantees for Housing Foundation (DIGH) u saradnji sa Stichting Garanties Huisvesting International (SGHI

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-57 Izgradnja 12 montažnih objekata za raseljene Rome u Pljevljima
Realizacija/Budzet:
01.03.2008. – 30.09.2008; € 180.760
Donator:
Njemačko Ministarstvo inostranih poslova u okviru Pakta za stabilnost za jugoistocnu Evropu

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-45 Program lokalne integracije raseljenih lica kroz pomoć u stanovanju i ekonomskim sredstvima kao podrška Nacionalnoj Strategiji za rješenje pitanja izbjeglica i interno raseljenih lica u Crnoj Gori
Realizacija/Budzet:
06.12.2006. do 31.12.2008., € 2.536.000
Donator:
Evropska Unija (Evropska agencija za rekonstrukciju) i UNHCR

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-44 Smanjenje siromaštva kroz podršku aktivnostima samozapošljavanja na sjeveru Crne Gore
Realizacija/Budzet:
01.07.2006 – do 31.12.2008; € 150.000
Donator:
Caritas Luksemburg

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-43 / Mon-44 Projekti za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori kroz unaprijeđenje mjera za samozapošljavanje
Realizacija/Budzet:
2006: € 245.500
Donator:
Vlade Njemačke, Švajcarske i Luksemburga

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-41 Pomoć u izgradnji za izbjegla/raseljena lica i neophodne popravke/održavanje zvaničnih kolektivnih centara
Realizacija/Budzet:
Januar 2006 do Decembra 2006/€ 174.200
Donator:
Visoki Komesarijat Ujedinjenih Nacija za izbjeglice

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-40 Aktivnosti samozaposljavanja na sjeveru Crne Gore
Realizacija/Budzet:
15.10.2005. do 31.12.2005. / 10.000 EUR
Donator:
Caritas Luksemburg

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-39 pomoc za prezimljavanje za 856 porodica izbjeglih i raseljenih lica u kolektivnim centrima i privatnom smjestaju
Realizacija/Budzet:
25.10.2005 DO 28.02.2006 / €177.514,30
Donator:
Njemačko Ministarstvo inostranih Poslova

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-38 podrška programu socijalnog stanovanja Opštine Podgorica. Izgradnja dvije zgrade sa 24 stana u svakoj od njih za 48 porodica sa niskim primanjima.
Realizacija/Budzet:
od maja do decembra 2005.
Donator:
Opstina Podgorica i Dutch International Guarantees for Housing Foundation (DGHI)

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-37 Izgradnja ukupno 1.162 m² stambenog prostora za 80 izbjeglih i 16 domaćih lica iz Berana i Kolašina
Realizacija/Budzet:
Od aprila 2005. god. do januara 2006. god. € 596.375
Donator:
Njemačko Ministarstvo inostranih poslova/Visoki komesarijat Ujedinjenih Nacija

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-36 Smanjenje siromaštva kroz podršku aktivnostima samozapošljavanja/otpočinjanja biznisa i socio-ekonomska integracija izbjeglih i raseljenih lica
Realizacija/Budzet:
April 2005 do Decembar 2006
Donator:
Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju/njemačko Ministarstvo inostranih poslova (očekivano

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-35 / Pomoć u izgradnji za izbjegla i raseljena lica i hitne popravke...
Realizacija/Budzet:
Od Januara 2005. do Juna 2005. :: € 155.350
Donator:
Visoki Komesarijat Ujedinjenih Nacija za izbjeglice

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-34 / Unapreπenje mjera za samozapošljavanje...
Realizacija/Budzet:
2004. :: € 71.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-33 / Pomoc za prezimljavanje...
Realizacija/Budzet:
Novembar 2004 - Februar 2005. :: € 193.915
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-32 / Izgradnja djecijeg vrtica za Rome u Podgori
Realizacija/Budzet:
Novembar 2004 - Februar 2005. :: € 207.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-31 / Unapređivanje demokratskog dijaloga i razvoja...
Realizacija/Budzet:
01.09.2004 - 28.02.2005. :: € 15.000
Donator:
Min. inostranih poslova Savezne Republike Njemacke / Grad Wόlfrath

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-30 / Izgradnja 24 stambene jedinice za raseljene Rome sa Kosova
Realizacija/Budzet:
07.05.2004 - 06.02.2005. :: € 486.901
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-29 / Unapređenje mjera za samozapošljavanje...
Realizacija/Budzet:
10.08.2004 - 28.02.2005. :: € 144.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-28 / Oprema za domacinstvo namijenjena za 24 porodice...
Realizacija/Budzet:
Decembar 2003. – Januar 2004. :: € 26.735
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-27 / Pomoc za prezimljavanje za 4.060 izbjeglih i raseljenih lica
Realizacija/Budzet:
Decembar 2003. – Februar 2004. :: € 142.834
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-26 / Izgradnja Osnovne skole u Sukurucu kod Tuzi
Realizacija/Budzet:
Septembar 2003. :: € 60.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-25 / Izgradnja stambenog prostora od 950 m2 za izbjeglice u Pdg.
Realizacija/Budzet:
Kraj 2003. :: € 413.275
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-24 / Unapredjenje mjera za samozaposljavanje socijalno ugrozenih
Realizacija/Budzet:
2003. :: € 100.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-23 / Skolski namjestaj za Osnovnu skolu u selu Krute - Ulcinj
Realizacija/Budzet:
Oktobar 2002. :: € 4.000
Donator:
Svajcarska agencija za razvoj i saradnju

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-22 / Pomoc za pripremu za zimu za 2000 Roma sa Kosova
Realizacija/Budzet:
Oktobar 2002. :: € 72.612
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-21 / Projekat samozaposljavanja za Rome
Realizacija/Budzet:
Avgust 2001. - Oktobar 2002. :: € 7.500
Donator:
Njemacka Ambasada u Beogradu / kancelarija u Podgorici

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-20 / Podrska Muzickoj skoli u Ulcinju
Realizacija/Budzet:
Avgust 2001. - Novembar 2002. :: € 27.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-19 / Izgradnja kanalizacione infrastrukture u Zagoricu i Zlatici
Realizacija/Budzet:
Juni 2002. - Decembar 2002. :: € 730.000
Donator:
Minist. za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-18 / Pomoc u hrani 'Zenskoj sigurnoj kuci' u Podgorici
Realizacija/Budzet:
Februar 2002 - Maj 2002. :: € 3.000
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-17 / Program samozaposljavanja (osnivanje Reciklaznog centra)
Realizacija/Budzet:
Novembar 2001 - Maj 2002. :: € 150.000
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-16 / Program samozaposljavanja za izbjeglice i socijelne slucajeve
Realizacija/Budzet:
Juli 2001 - Januar 2002. :: € 325.000
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-15 / Opravke u kolektivnim centrima i privatnom smjestaju...
Realizacija/Budzet:
Juli 2001 - Decembar 2001. :: € 325.000
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-14 / Opravka Kulturnog centra u Kotoru i OS u Risnu
Realizacija/Budzet:
Mart 2001 - Septembar 2001. :: 94.250 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-13 / Opravka Osnovne skole i Narodne biblioteke u Ulcinju
Realizacija/Budzet:
Mart 2001 - Septembar 2001. :: 87.500 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-12 / Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucajeva
Realizacija/Budzet:
Januar 2001 - Juni 2001. :: 1.350.000 EUR
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-11 / Opravke kolektivnih centara i privatnog smjestaja za...
Realizacija/Budzet:
Januar 2001 - Juni 2001. :: 425.000 EUR
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-10 / Opravka 6 (sest) vrtica u Kotoru
Realizacija/Budzet:
Juli 2001 - Novembar 2001. :: 60.000 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-09 / Obnova Srednje skole u Ulcinju
Realizacija/Budzet:
Juli 2000. - Novembar 2000. :: 56.250 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-08 / Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucaj
Realizacija/Budzet:
Maj 2000. - Decembar 2000. :: 550.000 EUR
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-07 / Rekonstrukcija male planinske seoske skole
Realizacija/Budzet:
April 2000. - Juni 2000. :: 5.000 EUR
Donator:
Privatni sektor

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-06 / Obnova dvije Osnovne skole u Kotor
Realizacija/Budzet:
April 2000. - Juni 2000. :: 87.000 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-05 / Hrana za vrtice
Realizacija/Budzet:
Mart 2000. - April 2000. :: 15.500 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-04 / Program pomoci u hrani, distribucija paketa hrane za...
Realizacija/Budzet:
Novembar 1999. - Februar 2000. :: 71.250 EUR
Donator:
Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike Njemacke

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-03 / Program pomoci u hrani - hrana za vrtice i skole
Realizacija/Budzet:
Novembar 1999. - Juni 2000. :: 60.000 EUR
Donator:
ARCOBALENO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-02 / Pomoc u preseljenju izbjeglica i socijalnih slucajeva u CG
Realizacija/Budzet:
Novembar 1999. - Maj 2000. :: 590.000 EUR
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

Projekat:
Mon-01 / Pomoc u preseljenju osoba - program pomoci u hrani
Realizacija/Budzet:
April 1999. - Oktobar 1999. :: 250.000 EUR
Donator:
ECHO

opširnije o projektu

 
 
Račun za donacije
Konto 2 4000 3000
Commerzbank Köln
(BLZ 370 800 40)
  DZI Siegel  
SWIFT-BIC: DRES DE FF 370
IBAN: DE4737080040024000300
 
 
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2013 Help - Kancelarija u Crnoj Gori