Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Kancelarija u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
 
Trenutna strana:   Naslovna
   
Vijesti 2017

Javni poziv za pripadnike romske i egipćanske populacije za učešće u  programu stručne obuke i grantova za samozapošljavanje

Njemačka organizacija „Help“ u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa” podržanog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, objavljuje javni poziv za sve zainteresovane pripadnike romske i egipćanske populacije sa područja opština Nikšić, Berane i Podgorica da se prijave za učešće u programu stručne obuke i grantova za samozapošljavanje, u cilju razvijanja sopstvenih radnih kapaciteta i finansijskog osnaživanja.

JAVNI POZIV - download

Prijavni formular za korisnike stručne obuke  - download

Prijavni formular za korisnike grantova za samozapošljavanje - download

   
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2017. Help - Kancelarija u Crnoj Gori