Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Kancelarija u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
 
Trenutna strana:   Naslovna
   
Vijesti 2017

Javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja opština Podgorica, Nikšić i Berane

Njemačka organizacija 'Help' u okviru projekta 'Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egićana/ki i ostalih ranjivih grupa', podržanog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori objavljuje javni poziv za poslodavce zainteresovane za pružanje praktične obuke korisnicima romske i egipćanske populacije sa područja opština Podgorica, Nikšić i Berane.

JAVNI POZIV - download

Prijavni formular za poslodavce  - download

   
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2017. Help - Kancelarija u Crnoj Gori