Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Kancelarija u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
 
Trenutna strana:   Naslovna
   
Vijesti 2017
Kroz projekat 'Socijalna inkluzija Roma i Egipćana' angažovana 42 nezaposlena lica

Projekat Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje koji sprovodi Help – Hilfe zur Selbsthilfe u partnerstvu sa Glavnim gradom, u okviru operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013 IPA IV komponenta” je u proteklom periodu kroz komponentu obuka na radu angažovao 42 nezapolena lica, pripadnika romske i egipcanske populacije sa prostora Glavnog grada. Uz Glavnog grada u saradnji sa Romskim savjetom, 42 nezaposlena RE lica su 15.maja, 2017.godine potpisala ugovor na 6 mjeseci kod poslodavca, u okviru kojih je planirano da kroz program obuke steknu znanja i vještine u radnim jedinicama u kojima su  angažovani.

Ukupno 11 poslodavaca učestvuje u programu obuke na radu kroz projekat Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje: Čistoća D.O.O, Deponija D.O: O, Zelenilo D.O.O, DOO Lakovic, DOO Velma, Služba zaštite glavnog grada, Udruženje Roma CG (Romski radio), Romski kulturni centar, Romski savjet, NVO FIAT I NVO Mladi Romi.

Čistoća D.O.O koja je programom angažovala 19 nezaposlenih lica;

Deponija D.O:O je angažovala 6 lica;

Zelenilo D.O.O je angažovalo 5 lica;

Udruženje Roma CG (Romski radio) 3 lica;

Romski savjet 2 lica

DOO Velma, 2 lica;

Romski kulturni centar, Služba zaštite Glavnog grada, NVO Fiat, NVO Mladi Romi i DOO Laković, po 1 lice. 

Glavni Grad Podgorica - Link

   
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2017. Help - Kancelarija u Crnoj Gori