Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

 

Kancelarija u Crnoj Gori
Prijava za newsletter
   
 
Trenutna strana:   Naslovna
   
Vijesti 2018

REZULTATI II poziva za dodjelu podgrantova u okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa"

Odobreni projekti:

1. “Parlamentarni čas” -  Udruženje Roma Crne Gore, Podgorica (odobrena sredstva: 3.426,68 EUR)

2.“Pokušaj smanjenja prosjačenja RE djece – Berane” - NVO “Djeca – Enfants”, Berane  (odobrena sredstva: 2.310 EUR)

3. “Sportom protiv droge” - NVU “Romi u sportu”, Podgorica (odobrena sredstva: 2.032,50 EUR)

4. “Organizovanje Romkinja i njihova zaštita”NVO “Romska duša”, Podgorica (odobrena sredstva 2.853,69 EUR

5. “Prevencijom nasilja u porodici i dječijeg prosjačenja kod romske i egipćanske populacije ka kvalitetnijoj I efikasnijoj integracij iste populacije”NVO “Romska nada”, Nikšić (odobrena sredstva 3.592,39 EUR)

6. “Čovjek – Rom” – Udruženje Čovjek – Rom, Podgorica  (odobrena sredstva: 2.238,58 EUR)

7. “Prevencija narkomanije i upotrebe psihoaktivnih supstanci” - Udruženje Roma Budo Tomović” (odobrena sredstva: 2.330 EUR)

8. “Pravo na rad kao osnov ravnopravnostii socijalne inkluzije” - NVO “DORRA” (odobrena sredstva: 3.707,55 EUR)

9. “Romska svadba” – Udruženje za romske afirmacije (odobrena sredstva: 3.450 EUR)

Ukupan iznos odobrenih sredstva: 25.941,39 EUR

   
  Štampaj stranu   Kontakt   Impresum   Uslovi korišćenja © 2002-2018. Help - Kancelarija u Crnoj Gori